Katodli mis

  • Katodli mis 99,99% -99,999% Yuqori sifatli sof mis 99,99% 8,960 g/kbcm

    Katodli mis 99,99% -99,999% Yuqori sifatli sof mis 99,99% 8,960 g/kbcm

    Katodli mis odatda elektrolitik misga taalluqlidir Blister mis (tarkibida 99% mis) anod sifatida qalin plastinkaga, sof mis katod sifatida yupqa qatlamga va sulfat kislota va misning aralash eritmasidan tayyorlanadi. elektrolit sifatida sulfat ishlatiladi.Elektrlashtirilgandan so'ng mis anoddan mis ionlariga (Cu) eriydi va katodga o'tadi.Katodga etib borgandan so'ng, elektronlar olinadi va sof mis (elektrolitik mis deb ham ataladi ...